Mijn thermostaat geeft een sensorstoring of een hele hoge/lage (onrealistische) vloertemperatuur weer.

In eerste instantie kan gecontroleerd worden of de draden van de vloersensor op de juiste bijhorende aansluitpunten van de thermostaat zijn aangesloten. Mocht dit correct zijn aangesloten, dan is naar alle waarschijnlijkheid de vloersensor defect en dient deze vervangen te worden. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar info@www.magnumgermany.de.